Zestawienie opłaty rocznych 2024

.

PLAN SPOTKAŃ ZARZĄDU 2024 r + OPŁATY OGRODOWE ORAZ OPŁATY ZA MEDIA

 Zarząd ROD Horyzont informuje, że w 2024 roku płatności za opłaty ogrodowa oraz za  media będą przyjmowane TYLKO i  wyłącznie na rachunek bankowy. 
41 2030 0045 1110 0000 0172 1020


           PLAN SPOTKAŃ ZARZĄDU 2024

1)             18 MAJA

SOB

2)             15 CZERWCA

SOB

3)             20 LIPCA

SOB

4)             24 SIERPNIA

SOB

5)             21 WRZEŚNIA

SOB

6)             19 PAŹDZIRNIKA

SOB

7)             23 LISTOPADA

SOB

Zebrania Zarządu odbywać się będą  w Świetlicy działkowej.

Osoby zainteresowane zapraszamy od godziny  13tej.  

W/w można będzie pobrać  kupon rabatowy  do Castoramy  - szczegóły na tablicach ogłoszeń.

Informacje  po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym

W dniu 13.04.2024r. odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze na którym  wybrano nowy Zarząd  ROD "Horyzont" na kadencję 2024-2028. 

W skład Zarządu weszły następujące osoby:

PREZES: Damian Rzepka

WICEPREZES: Krzysztof Lewandowski 

SKARBNIK: Monika Bednarek

SEKRETARZ : Małgorzata Kruczyńska 

CZŁONEK ZARZĄDU: Magdalena Gliniewicz

Zmienił się również  skład  Komisji Rewizyjnej  - szczegóły w zakładce "O nas"

Zarząd  ROD "Horyzont" informuję, że najbliższych dniach w na stronie internetowej, w gablotach ogrodowych oraz na skrzynkach mailowych działkowców pojawią się informację dot. wysokości opłat ogrodowych, które zostały zatwierdzone przez działkowców obecnych na Walnym Zebraniu

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2024

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie interneowej
www.czystabydgoszcz.pl
Przedmioty wstawiane do wywozu należy wystawiać dzień przed wywozem.

           WYWÓZ ODPADÓW 2024

1)             18 kwiecień

CZW

2)             29 maj

CZW

3)             27 czerwiec

CZW

4)             11 lipiec

CZW

5)             22 sierpień

CZW

6)             19 wrzesień

CZW

7)             03 październik

CZW

NIE WYSTAWIAMY:
- styropianu budowlanego
- gruzu, odpadów poremontowych, farb, opon itp
- drzwi i ram okiennych z szybami
- papy budowalnej, blachodachówki, pokryć dachowych
- azbestu i innych odpadów niebezpiecznych

WYSTAWIAMY:

- meble, sprzęt sportowy
- drzwi (bez szyb)
- wyposażenie mieszkania np. żyrandole, obrazy
- wykładziny, dywany, rolety, żaluzje
- muszle klozetowe, umywalki, kabiny prysznicowe
- styropian opakowaniowy po sprzęcie RTV i AGD
- meble ogrodowe, skrzynki, doniczki
- sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. pralki, lodówki, telewizory)


Walne Zebranie Sp rawozdawczo -Wyborcze

Zarząd ROD "Horyzont" zaprasza  działkowców na Wlane Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, które odbędzie się dnia 13.04.2023r.  o godzinie 11 tej w siedzibie Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej  5 na 1 piętrze.

Włączenie wody

Zarząd ROD "Horyzont" informuje, że w dniu 23.03.2024r. o godzinie 11 tej nastąpi włączenie wody na terenie naszego ogrodu.

Prosimy  działkowców o obecność  w tym dniu lub wcześniejsze sprawdzenie i zabezpieczenie ujęć  wody na swoich działkach.

Otwarcie bram

Zarząd ROD "Horyzont" informuje, że w dniu 30.03.2024r. nastąpi otwarcie bram na teranie naszego ogrodu. 

Odkryj

Ogłoszenie dot. opłat rocznych

Zarząd ROD HORYZINT zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat zaliczkowych na poczet opłaty rocznej za rok 2024 w wysokości  200 zł.

Wyłączenie  wody

Informujemy, że z uwagi na zbliżający się okres jesienno- zimowy w  dniu  31.10.2023 r (wtorek)  nastąpią  wyłączenie wody na terenie naszego ROD. Prosimy działkowców o zabezpieczanie  swoich  ujęć  wody - zakręcenie wszystkich zaworów i kranów. 

Gospodarz Ogrodu

Z dniem 31 grudnia 2023 r.  Pan Ryszard Gablicki  przestanie pełnić obowiązki  Gospodarza Ogrodu. Jest to spowodowane  chęcią odpoczynku po ponad 8 latach pełnienia tej  funkcji

W związku z powyższym Zarząd ROD "Horyzont" jest zmuszony ogłosić  konkurs na Gospodarza Ogrodu.  Osoby zainteresowane pełnieniem tej funkcji proszone są o kontakt z Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu .

Jednocześnie Zarząd ROD  dziękuję Naszemu Panu Rysiowi  wiele lat pracy  na rzecz Naszego ROD . DZIĘKUJEMY!!!

------------

AKLATULAIZACJA!! 

Pan Rysiu zostanie z nami  jeszcze przez  następny rok.

DZIĘKUJEMY!!!


Komunikat

Zarząd ROD " Horyzont" informuję zebranie z dnia 16 września  zostaje przeniesione  na 23 września.

Co za tym idzie opłaty za media będzie można dokonać ww dniu od godziny 14-15.

Komunikat

Zarząd ROD " Horyzont" informuję zebranie z dnia 19 sierpnia  zostaje przeniesione  na 26 sierpnia.

Co za tym idzie opłaty za media będzie można dokonać ww dniu od godziny 14-15.

40 lat minęło ...

Zarząd ROD " Horyzont" dziękuje wszystkim Działkowcom oraz przybyłym gościom  za wspaniałą zabawę podczas naszego Jubileuszu.

Wkrótce w zakładce Galeria pojawią się zdjęcia z naszej imprezy.  


40 lat minęło ...

Zarząd ROD "Horyzont" zaprasza na Jubileusz  40 lecie naszego Ogrodu.

Impreza  odbędzie się 12.08.2023 r. od godzinie 17:00 ​​ na naszym parkingu.

Będziemy śpiewać i tańczyć z  zespołem muzyczny "Pasja"

O nasze podniebienia  zadba Restauracja "Tobiasz"

A nasze dzieci będą czekać gry i zabawy prowadzone przez  animatorka oraz wata cukrowa lub popcorn.

Zapraszamy Działkowców i najbliższą rodzinę!!

TAŃSZY PRĄD w ROD - INFORMACJE
Zarząd ROD Horyzont informuje, że w 2023 roku każdemu działkowcowi przysługuje 250 kWh energii elektrycznej rocznie w niższej cenie.
Regularna cena energii elektrycznej zgodnie z otrzymaną przez ROD fakturą za 1 kWh - 1,17 zł.
Cena obniżona w ramach przysługującego limitu za 1 kWh - 0,85 zł (obniżka o 0,32 zł za 1 kWh).
Maksymalna możliwa obniżka wynosi 80,00 zł na rok (250 kWh x 0,32 zł).
Sposób rozliczenia:
- w przypadku zużycia co najmniej 250 kWh - jednorazowy odpis na kolejnym rachunku w wysokości 80,00 zł
- w przypadku zużycia poniżej 250 kWh - proporcjonalne rozliczenie dokonanych wpłat po zakończonym sezonie.
OPŁATY DZIAŁKOWCÓW w godz. 14 - 15
 Zarząd ROD Horyzont informuje, że dokonywanie opłat w świetlicy Ogrodu odbywać się będzie w wyznaczonych dniach (zgodnie z planem spotkań Zarządu wg harmonogramu poniżej) w godz. 14-15, czyli po zakończeniu prac Zarządu.
Jednocześnie informujemy, że zalecane jest dokonywanie opłat działkowych przelewami na konto bankowe
41 2030 0045 1110 0000 0172 1020
            PLAN SPOTKAŃ ZARZĄDU 2023
1)             15 kwiecień
SOB
2)             13 maj
SOB
3)             10 czerwiec
SOB
4)             15 lipiec
SOB
5)             19 sierpień 26 sierpień
SOB
6)             16 wrzesień
SOB
7)             14 październik
SOB
8)             18 listopad
SOB
9)              9 grudzień
SOB
Plac zabaw w ROD Horyzont
W dniu 01.07.2023r nastąpiło wielkie  otwarcie placu zabaw. 
Który znajduję się od tej pory na parkingu.
Plac zabaw wybudowała firma "Gepetto" zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD Horyzont z dnia 25.03.2023r.
Otwarciu placu zabaw  towarzyszyły  konkursy i zabawy poprowadzone przez animatorki.
W wyniku zbiorki pieniędzy na obsadzenie przyszłego placu zabaw tujami . Zebrano łącznie 857 zł, z czego  430 zł wydano na zakup tuji, 162 zł na ziemię oraz nawozy 375 zł animatorki.
Dziękujemy  wszystkim darczyńcą oraz osoba które pomogły w organizacji imprezy.   
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2023
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie interneowej
www.czystabydgoszcz.pl
Przedmioty wstawiane do wywozu należy wystawiać dzień przed wywozem.
            WYWÓZ ODPADÓW 2023
1)             27 kwiecień
CZW
2)             25 maj
CZW
3)             22 czerwiec
CZW
4)             20 lipiec
CZW
5)             19 sierpień
SOB
6)             28 wrzesień
CZW
7)             12 październik
CZW
NIE WYSTAWIAMY:
- styropianu budowlanego
- gruzu, odpadów poremontowych, farb, opon itp
- drzwi i ram okiennych z szybami
- papy budowalnej, blachodachówki, pokryć dachowych
- azbestu i innych odpadów niebezpiecznych

WYSTAWIAMY:

- meble, sprzęt sportowy
- drzwi (bez szyb)
- wyposażenie mieszkania np. żyrandole, obrazy
- wykładziny, dywany, rolety, żaluzje
- muszle klozetowe, umywalki, kabiny prysznicowe
- styropian opakowaniowy po sprzęcie RTV i AGD
- meble ogrodowe, skrzynki, doniczki
- sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. pralki, lodówki, telewizory)
WALNE ZEBRANIE - 25 III 2023
W dniu 25 III 2023 (SOBOTA) o godz. 11.00 odbyło się
NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
w świetlicy ROD ,,Horyzont""

ROD "Horyzont" w Bydgoszczy

Współpracuje z: